Aktualności KS Tarcza - KS Tarcza LOK

Darmowy licznik odwiedzin
Idź do spisu treści

Menu główne:

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

KOMUNIKAT

Dnia 13.11.2017 (poniedziałek) biuro KS Tarcza LOK nieczynne. Treningi Odwołane. Za utrudnienia przepraszamy.


 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT

W dniach 30-31.10.2017 oraz 2-4.11.2017 Biuro KS Tarcza LOK czynne w godz. od 12:00 do 16:00 TRENINGI w tych dniach z przyczyn organizacyjnych są ODWOŁANE


 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT

W dniach 15-16 września 2017 r. TRENINGI z przyczyn organizacyjnych ODWOŁANE.
ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


 
 
 

KOMUNIKAT

Kolegium Sędziów PZSS organizuje szkolenie sędziów strzelectwa sportowego. Szkolenie odbędzie się 13-15 października 2017 roku w Pucku, przy ul. Lipowej 3.

Szkolenie sędziów strzelectwa sportowego X_2017.


 
 
 

KOMUNIKAT

W dniach od 14 do 26.08.2017
BIURO KS TARCZA LOK czynne w godz. 12:00-16:00

TRENINGI - ODWOŁANE

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY


 
 
 

KOMUNIKAT

Klub Strzelecko - Kolekcjonerski PERKUN w dniach 09-10.09.2017 organizuje kurs na prowadzącego strzelanie i kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy III.

KURS NA SEDZIEGO I PROWADZACEGO STRZELANIE 2017.


 
 
 

KOMUNIKAT

Komunikat komisji licencyjno-patentowej

Poprawiono: 05 lipca 2017 | Opublikowano: 05 lipca 2017

Komisja licencyjno-patentowa informuje ponownie, że od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. egzaminy na patent strzelecki nie będą organizowane.


 
 
 

KOMUNIKAT

INFORMACJA O TRENINGACH W OKRESIE WAKACYJNYM Treningi we wtorek i czwartek od godz. 16:00 W soboty od godz.9:00 w przypadku gdy nie ma w tym czasie organizowanych zawodów. Możliwe są również treningi w dni powszednie do południa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

Pozdrawiam
Ela Gugała
KS „Tarcza” LOK
Ul. Zielona 18
83-200 Starogard Gdański


 
 
 

KOMUNIKAT

Zarząd Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK w Starogardzie Gd. przypomina, że w 2017 r. obowiązują n/wym. składki:

Składki KS Tarcza_2017.


 
 
 

KOMUNIKAT

W związku z zainteresowaniem szkoleniem z bezpieczeństwa na strzelnicy, obsługi broni i strzelania tarczowego w konkurencji Pcz i Psp zapraszamy członków KS Tarcza LOK Starogard Gdański, Kociewskiego Klubu Żołnierzy Rezerwy, kandydatów do klubów i osoby zainteresowane startami w organizowanych przez nasze kluby zawodach na szkolenie podstawowe.

Kolejne już zajęcia zorganizowane zostaną w Gdańsku, w najbliższy czwartek 1 czerwca, o godzinie 16.00. Miejsce szkolenia zostanie dokładnie ustalone w zależności od ilości chętnych – strzelnica na Jaśkowej Dolinie (jeśli grupa chętnych będzie mniej liczna) lub w Lublewie. Koszty szkolenia zostaną ustalone w zależności od ilości chętnych co związane będzie z kosztami wynajęcia strzelnicy i ilością zużytej amunicji. Zgłoszenia prosimy kierować przez profil Facebook KS Tarcza lub telefonicznie do Piotra Komorowskiego. W zależności od zainteresowania szkolenia będą kontynuowane w kolejnych tygodniach. Ilość miejsc ograniczona.

Kontakt:
Piotr Komorowski,
tel. 600 125 176
oraz

https://www.facebook.com/KlubStrzeleckiTARCZAlokStarogardGdanski/.

z poważaniem

Krzysztof Reczko
Prezes KS Tarcza LOK
w Starogardzie Gd.
tel. 508 071 319
http://lokstarogard.com


 
 
 

KOMUNIKAT

Zespół Metodyczno-Szkoleniowy i Doskonalenia Kadr informuje, że podczas zawodów: 1. Puchar Prezesa, Warszawa 13.05.2017. 2. Złoty Muszkiet, Wrocław 10.06.2017. 3. Mistrzostwa Polski Juniorów, Wrocław 08.07.2017. zorganizowany zostanie egzamin sprawdzający przygotowanie zawodowe osób ubiegających się o licencję trenera PZSS. Aby przystąpić do egzaminu należy dostarczyć do PZSS ( biuro@pzss.org.pl ): zgłoszenie i dokument ukończenia kursu instruktorskiego - nie później niż 3 dni przed egzaminem.

http://www.pzss.org.pl/index.php/81-aktualnoci/1231-weryfikacja-przygotowania-zawodowego-osob-ubiegajacych-sie-o-licencje-trenera-pzss.


 
 
 

KOMUNIKAT

W dniach od 13 do 19.04.2017 TRENINGI ODWOŁANE


 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT

Terminy egzaminów: Informujemy, że kolejne terminy egzaminów będą opublikowane nie później niż 14 dni przed egzaminem!

Terminy egzaminow_PZSS_2017.


 
 
 

KOMUNIKAT

W odpowiedzi na docierające do PZSS sygnały o możliwości występowania potencjalnych zagrożeń dla poziomu egzaminów na patent strzelecki, w celu uniknięcia ewentualnych zarzutów co do rzetelności sprawdzianów i uchronienia członków klubów przed komplikacjami z tego tytułu zarząd PZSS...

Egzaminy na patent strzelecki_2017_PZSS.


 
 
 

KOMUNIKAT

Ważna informacja o egzaminach na patent strzelecki! Opublikowano: poniedziałek, 20 lutego 2017 W związku z pojawiającymi się w niektórych klubach trudnościami z rejestracją zawodników w bazie PZSS przedłużamy okres przejściowy organizacji egzaminów na patent strzelecki do 30 czerwca br.

W okresie tym kluby rejestrują zawodników w bazie, a egzaminy odbywać się będą według zgłoszeń Wojewódzkich Związków Strzelectwa Sportowego na dotychczasowych zasadach. Komisja Licencyjna PZSS


Komisja Licencyjna PZSS

 
 
 

KOMUNIKAT

Dostaliśmy 10.000,00 zł dotacji z Gminy Miejskiej Starogard Gd., na strzelectwo sportowe.


Dotacje dla klubow 2017 z Gminy Miejskiej Starogard Gdanski. 
 
 

KOMUNIKAT

W związku z podjętą w dniu 19.12.2016 r. decyzją przez Zarząd Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Gdańsku o zwołaniu Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów Pom.ZSS za rok 2016 w dniu 11.02.2017 r. w Pucku, Zarząd KS Tarcza zmienia w kalendarzu zamierzeń na 2017 r. termin otwartych zawodów w Bietowie z Kcz, Pcz i Trap z dnia 11.02.2017 na dzień 4.02.2017.

Komunikat organizacyjny zmienionych zawodów został zamieszczony na stronie Klubu, jak również został wysłany do członków Klubu.


Za Zarząd: Krzysztof Reczko

 
 
 

 
 

 
 

KOMUNIKAT

W związku z przejęciem przez Klub dodatkowych pomieszczeń w siedzibie klubu trwają prace przy budowie nowej osi 5-stanowiskowej pneumatycznej. Zarząd Klubu zaprasza członków do prac remontowych przy budowie stanowisk, ocieplaniu itp. Zgłoszenia do pracy przy budowie proszę zgłaszać do biura klubu, tel. kontaktowy – 508 071 319. Sprawę proszę traktować jako bardzo pilną.

Krzysztof Reczko
Prezes KS Tarcza LOK

 
 
 

KOMUNIKAT z dn. 13.10.2016 r.

Przypominam wszystkim sędziom strzelectwa sportowego zrzeszonych w Klubie Strzeleckim „Tarcza” LOK w Starogardzie Gdańskim o obowiązku złożenia wniosku do Kolegium Sędziów PZSS o przyznanie licencji sędziowskiej na kolejny cykl olimpijski.

Zgodnie z § 13 „1. W celu przedłużenia ważności licencji należy spełnić w jednym, letnim cyklu olimpijskim następujące warunki:

1) dla licencji klasy trzeciej – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 20 punktów za rangę sędziowanych zawodów i ocenę pracy sędziego

2) dla licencji klasy drugiej lub drugiej RO – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 10 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów

3) dla licencji klasy pierwszej lub pierwszej CRO – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 12 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów

4) dla licencji klasy państwowej lub państwowej RM – udział w szkoleniu sędziów oraz uzyskanie minimum 14 punktów wyłącznie za rangę sędziowanych zawodów…”

„…3. Wniosek w sprawie przedłużenia ważności licencji składa się do Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego. Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku przesyła do Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zbiorcze zestawienie sędziów ubiegających się o przedłużenie licencji wraz z potwierdzeniem, przez przewodniczącego Kolegium Sędziów wojewódzkiego związku, spełnienia wszystkich warunków przedłużenia ważności licencji sędziowskiej.

4. W przypadku braku spełnienia wszystkich wymagań w jednym letnim cyklu olimpijskim, warunkiem przedłużenia ważności licencji sędziowskiej jest udział w kursie przygotowawczym (patrz § 22) i zaliczenie egzaminu w zaznaczonych we wniosku specjalnościach.” …

Informuję również, że zgodnie z „§ 25 pkt. 5. Wszystkie bezterminowe licencje sędziowskie wystawione w latach 2007-2011 tracą ważność 31 grudnia 2016 roku.

6. Przepisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone przez Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i wprowadzone do realizacji z dniem 1 stycznia 2015 roku, jednocześnie tracą moc dotychczasowe Regulaminy Kolegium Sędziów.”

Wszyscy zainteresowani przedłużeniem licencji powinni złożyć jak najszybciej wymagane dokumenty w biurze Klubu. Jednocześnie informuję, że osoby nie posiadające aktualnych uprawnień od 1 stycznia 2017 r. nie będą powoływane na zawody Klubu Strzeleckiego „Tarcza” LOK w Starogardzie Gdańskim.

Prezes KS Tarcza LOK Krzysztof Reczko

 
 
 

KOMUNIKAT

Zmiana terminu kursu prowadzącego strzelanie na 10-11.12.2016

W dniach 10-11.12.2016 r. Klub Strzelecki Perkun Gdynia organizuje:
Kurs prowadzącego strzelanie według regulaminu PZSS.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 21lat, posiada patent strzelecki i aktualną licencję zawodniczą, trenera lub sędziego sportu strzeleckiego.
Kurs odbędzie sie na terenie Strzelnicy na Jaśkowej Dolinie 114

10.12.2016  -od 9.00
11.12.2016- od 9.00

Koszt kursu: 280zł

Osoby kryte chcą wziąć udział w kursie przesłać na stronę perkun@perkungdynia.com.pl

Nazwisko  Imię
Pesel
Nr licencji zawodniczej
Nr Tel kontaktowego
Nazwa klubu

 
 
 

KOMUNIKAT

Członkowie Klubu KS „TARCZA” LOK posiadający licencje zawodniczą PZSS po zaliczeniu w 2016 roku odpowiedniej ilości osobo startów należy wypełnić „Wniosek o przedłużenie ważności licencji zawodniczej uprawniającej do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim”, który można uzyskać w siedzibie klubu lub pobrać ze strony:http://pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Wniosek%20o%20przedluzenie%20licencji%20zawodniczej.pdf

Wypełniony wniosek wraz z opłatą 75zł należy złożyć w biurze Klubu do dnia 31.10.2016. Osoby, które nie mają odpowiedniej ilości osobostartów mogą przedłużyć ważność swoich licencji na rok 2017, po opłaceniu i zdaniu egzaminu w naszym Klubie – należy skontaktować się z Prezesem w celu ustalenia terminu egzaminu. Wnioskom osób, które zalegają ze składkami członkowskimi, nie będzie nadawany dalszy bieg!!!

 
 

KOMUNIKAT

Egzamin na patent strzelecki odbędzie się 22.10.2016r. od godz. 10:00 na strzelnicy KS GROT Puck ul. Lipowa 3C. Zakres egzaminu: karabin, pistolet, strzelba Obecny lekarz.

Pozdrawiam Andrzej Komosiński

 
 
 

KOMUNIKAT

W dniach 19-20.11.2016 r. Klub Strzelecki Perkun Gdynia organizuje:
Kurs prowadzącego strzelanie według regulaminu PZSS.
Warunki uczestnictwa: Uczestnikiem kursu może zostać osoba która ma ukończone 21lat, posiada patent strzelecki i aktualną licencję zawodniczą, trenera lub sędziego sportu strzeleckiego.
Kurs odbędzie sie na terenie Strzelnicy na Jaśkowej Dolinie 114

19.11.2016  -od 9.00
20.11.2016-od 9.00

Koszt kursu: 280zł

Osoby kryte chcą wziąć udział w kursie przesłać na stronę perkun@perkungdynia.com.pl

Nazwisko  Imię
Pesel
Nr licencji zawodniczej
Nr Tel kontaktowego
Nazwa klubu

 
 
 
 
 
 

KOMUNIKAT

W związku z wydawaniem przez Klub zaświadczeń zawodnikom posiadającym licencję sportową a starającym się o pozwolenie na broń palną sportową i kolekcjonerską, proszę o przesłanie na adres mailowy klubu skanów decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji dot. wydania pozwolenia na broń sportową i kolekcjonerską oraz skan legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni.
Ponadto, w przypadku uzyskania przez zawodników uprawnień instruktora strzelectwa sportowego, prowadzącego strzelanie bądź licencji sędziowskiej, również skany tych dokumentów należy przesłać do klubu.
Sprawę proszę traktować jako bardzo pilną.


Krzysztof Reczko
Prezes KS Tarcza LOK

 
 
 

KOMUNIKAT

Tak jak w roku ubiegłym Zarząd SKS Ardea planuje zorganizowanie kuru prowadzącego strzelanie. Jeżeli zgłosi się odpowiednia ilość osób to kurs dojdzie do skutku.
Planowany termin to weekend na początku października.
P
rzewidywany koszt kursu to ok 200 - 250 zł wraz z wydaniem legitymacji prowadzącego strzelanie.

Chętnych prosimy o wstępne deklaracje uczestnictwa na adres mailowy klub@sks-ardea.org lub bezpośrednio w salonie broni FHU Czapla do Pani Agnieszki Czapla.
W wypadku gdy kurs dojdzie do skutku, osoby chętne zostaną poinformowane o terminie i wysokości wpłaty.

Zapraszamy do udziału,
Zarząd SKS Ardea

 
 
 

KOMUNIKAT

M
ożliwość zakupu celów przez członków klubu.

 
 
 


Popper clasic IPSC
- podstawa wykonana ze stali o grubości 8mm
- płyta poppera wykonana z ulepszanej cieplnie stali o twardości 500HB
- wysokość płyty 940mm
- śruba regulacyjna
- płyta odporna na amunicję pistoletową, śrutową oraz karabinową (ołowiany rdzeń)

Cena 590zł


Drzewko pojedynkowe
cel strzelecki umożliwiający rywalizację dwóch strzelców. Na starcie po obu stronach drzewka są po 3 płytki. Pojedynek wygrywa ten strzelec, który pierwszy przestrzeli wszystkie płytki na stronę przeciwnika.
- "pień" drzewka  i płytki wykonane ze ulepszanej cieplnie o twardości 500HB
- płytki średnica 160mm, inne wymiary na zamówienie
- płytka po trafieniu przechodzi na przeciwną stronę pnia
- odporna na amunicję pistoletową, śrutową oraz karabinową (ołowiany rdzeń)

Cena 1800zł

Gong
- płyta wykonana z ulepszanej cieplnie stali o twardości 500HB i grubości 10mm
- odporna na amunicję pistoletową, śrutową oraz karabinową (ołowiany rdzeń)
- noga o wąskim profilu
wysokość ok 150cm

cena zależna od użytej płyty

 - mini IDPA 545x320mm
Cena 680zł
 - IDPA 778x460mm
Cena 820zł

Dostępne inne wielkości płyt

Gong + „Zakładnik”
- płyta wykonana z ulepszanej cieplnie stali o twardości 500HB i grubości 10mm
- odporna na amunicję pistoletową, śrutową oraz karabinową (ołowiany rdzeń)
- noga o wąskim profilu
- wysokość ok 150cm
- średnica dodatkowego celu 15cm

cena zależna od użytej płyty

 - mini IDPA 545x320mm
Cena 830zł
 - IDPA 778x460mm
Cena 970zł

Dostępne inne wielkości płyt

Płyta strzelecka
- elementy narażone na trafienie wykonane z ulepszanej cieplnie stali o twardości 500HB
- cel stanowi 6 płytek o średnicy 180mm
- pochylona płyta czołowa kieruje odłamki pocisków w ziemię
- zdalne podniesienie płytek realizowane za pociągnięciem linki
- odporna na amunicję pistoletową, śrutową oraz karabinową (ołowiany rdzeń)

Cena 2900zł


Kontakt
Andrzej tel. 604976740

 
 
 

KOMUNIKAT

Klub Strzelecki GROT organizuje w dniach 29-30.10.2016 następujące kursy:

1. Kurs sędziego klasy III,
2. kurs podwyższający klasę sędziowską
3. kurs przedłużający licencję sędziowską
4. kurs dla prowadzących strzelanie

Opłata za 1 kurs wynosi 250 zł, w przypadku udziału w dwóch lub więcej kursach opłata za  każdy 200zł
Zgłoszenia na  kursy na adres: klubgrot@wp.pl do dnia22.10.2016
W zgłoszeniu należy podać: PESEL, nazwisko i imię, adres zamieszkania,
dodatkowo dla prowadzących strzelenie nr patentu i licencji, a dla  przedłużających licencję sędziowską nr licencji sędziowskiej, klasa i data wydania licencji.


Zaliczę w kwocie 50 zł należy wpłacić na konto:
KLUB  GROT w PUCKU
Bank Spółdzielczy w Pucku :     51 83480003 0000 0000 0882 0001

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego